Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Albutein 50 g/l
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
75/0278/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9181D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Albutein 50 g/l infúzny roztok sol inf 1x250 ml (fľ.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu