Alburex 20 sol inf 20 g (liek.skl.inj.) 1x100 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Alburex 20
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
75/0190/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
88206
Názov produktu podľa ŠÚKL
Alburex 20 sol inf 1x100 ml/20 g (liek.skl.inj.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu