Agomelatín Teva tbl flm 25 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE) 1x84 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Agomelatín Teva
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0260/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8545C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Agomelatín Teva tbl flm 84x25 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu