Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Agen 5
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0145/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13556
Názov produktu podľa ŠÚKL
Agen 5 tbl 30x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu