AFLAMIL 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AFLAMIL 100 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0134/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
98368
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aflamil 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x100 mg (blis.PAD/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu