Aerius 0,5 mg/ml perorálny roztok sol por 30 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) 1x60 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aerius 0,5 mg/ml perorálny roztok
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/00/160/063
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
39738
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aerius 0,5 mg/ml perorálny roztok sol por 1x60 ml/30 mg (fľa.skl.+plast.lyžica)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu