Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok sol inj (amp.skl.jantárová) 10x1 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
78/0300/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5363C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok sol inj 10x1 ml (amp.skl.jantárová)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu