Acnatac 10 mg/g+0,25 mg/g gél gel (tuba Al) 1x30 g

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Acnatac 10 mg/g+0,25 mg/g gél
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0464/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8009A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Acnatac 10 mg/g+0,25 mg/g gél gel 1x30 g (tuba Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu