Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACCUPRO 20
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0294/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94960
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACCUPRO 20 tbl flm 30x20 mg (blis.Al/PA/Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu