Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACCEL 5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0463/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46759
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACCEL 5 mg tbl 30x5 mg
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu