Abuxar 80 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Abuxar 80 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0199/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4635C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Abuxar 80 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu