ABASAGLAR 100 jednotiek/ml injekčný roztok sol inj (náplň skl.) náplň do pera 10x3 ml (30 ml)

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ABASAGLAR 100 jednotiek/ml injekčný roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/944/009
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3137B
Názov produktu podľa ŠÚKL
ABASAGLAR 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náhradnej náplni sol inj 10x3 ml (náplň skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu