Staloral 300 - Breza (615) udržiavacia liečba, sol slg (2x300 IR/ ml) 2x10 ml