KENDAMIL 2 následné dojčenské mlieko s DHA (6 - 12 mesiacov) 1x800 g