Hami batoľacie mlieko (od ukonč. 24. mesiaca) batoľacia mliečna výživa v prášku 1x600 g