CABOMETYX 40 mg filmom obalené tablety tbl flm (fľ.HDPE) 1x30 ks