Biktarvy 50 mg/200 mg/25 mg filmom obalené tablety tbl flm (fľ.HDPE) 1x30 ks