Belakne gél gel der (tuba PE/Al/PE-povolenie uvádzať na trh končí dňa 31.07.2023) 1x30 g