Produkty v ADC Klasifikácii ZPA01CC - Netkaný textil, kompresy nesterilné