Produkty v ADC Klasifikácii VDC51 - Prípravky obsahujúce zmesi viacerých látok prispievajúcich k úprave zvýšenej glykémie