Produkty v ADC Klasifikácii VDC33 - Prípravky obsahujúce najmä aktívne uhlie