Produkty v ADC Klasifikácii VDC08 - Prípravky obsahujúce najmä flavonoidy