Produkty v ADC Klasifikácii HLN02BB02 - Metamizol, sodná soľ