Produkty v ADC Klasifikácii HLM01AE09 - Flurbiprofén