Produkty v ADC Klasifikácii HLL01XE45 - Neratinib (zrušená na WHO 2021, nahradená skupinou L01EH02)