Produkty v ADC Klasifikácii HLL01XE43 - Brigatinib (zrušená na WHO 2021, nahradená skupinou L01ED04)