Produkty v ADC Klasifikácii HLL01XE42 - Ribociklib (zrušená na WHO 2021, nahradená skupinou L01EF02)