Produkty v ADC Klasifikácii HLL01XE01 - Imatinib (zrušená na WHO 2021, nahradená skupinou L01EA01)