Produkty v ADC Klasifikácii HLL01XC41 - Trastuzumab deruxtekan (zrušená na WHO 2022, nahradená skupinou L01FD04)