Produkty v ADC Klasifikácii HLL01XC14 - Trastuzumab emtansín (zrušená na WHO 2022, nahradená skupinou L01FD03)