Produkty v ADC Klasifikácii HLL01XC02 - Rituximab (zrušená na WHO 2022, nahradená skupinou L01FA01)