Produkty v ADC Klasifikácii HLJ06BB16 - Palivizumab (zrušená na WHO 2022, nahradená skupinou J06BD01)