Produkty v ADC Klasifikácii HLD08AG02 - Jódovaný povidón