Produkty v ADC Klasifikácii HLC05CA51 - Rutozid, kombinácie