Produkty v ADC Klasifikácii HLC02KA - Alkaloidy s výnimkou rauwolfiových