Produkty v ADC Klasifikácii HLB02BC01 - Absorbovateľná  želatínová  hubka