Produkty v ADC Klasifikácii HLB01AC05 - Tiklopidín