BROXIVAN 3 mg/ml perorálny roztok sol por (fľ.skl.hnedá+plast.odmer.) 1x100 ml