Produkty držiteľa rozhodnutia MEDOCHEMIE LTD., organizačná zložka (SVK)