Produkty držiteľa rozhodnutia BIOGEMA, výrobné družstvo, Košice (SVK)