Produkty dodávateľa Neofyt spol. s r.o., organizačná zložka (SVK)