Produkty dodávateľa BIOGEMA, výrobné družstvo, Košice (SVK)