ZYTIGA 500 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVDC/PE/PVC/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1 685,99 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1 188,59 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 497,40 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 1 188,59 € (0,0 %) 497,40 € (0,0 %)
06/24 1 188,59 € (0,0 %) 497,40 € (0,0 %)
05/24 1 188,59 € (0,0 %) 497,40 € (0,0 %)
04/24 1 188,59 € 497,40 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. ONK, URK
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/714/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1805C
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZYTIGA 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x500 mg (blis.PVDC/PE/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo abiraterón acetát.

Používa sa u dospelých mužov na liečbu rakoviny prostaty, ktorá sa šíri do ďalších častí tela. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe od jedla - na prázdny žalúdok (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 000 mg (2 tablety) 1x denne.

Ďalšie doplňujúce informácie súvisiace s dávkovaním tohto lieku sú uvedené v zdrojovom dokumente.

Pre používateľa je zdrojovým dokumentom Príbalový leták (Písomná informácia pre používateľa), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v časti 3 Ako užívať liek.

Pre zdravotníckeho pracovníka je zdrojovým dokumentom  SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v SPC v časti 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania.

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať nalačno t.j. najmenej 2 hodiny po jedle a minimálne 1 hodinu po užití tabliet sa nesmie jesť žiadne jedlo. Tablety sa prehĺtajú celé (nemajú sa rozlamovať) a zapíjajú sa vodou. Nezapíjať ľubovníkovým čajom. 

Upozornenie

Liek predpisuje lekár so špecializáciou v príslušnom odbore.
Liek nie je určený na užívanie u žien a je kontraindikovaný u žien, ktoré sú alebo potenciálne môžu byť tehotné.
Ak pacient sexuálne žije s tehotnou partnerkou, je potrebné používať kondóm.
Ak pacient sexuálne žije so ženou v reprodukčnom veku, je potrebné používať kondóm spolu s ďalšou účinnou antikoncepčnou metódou.
Liek nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich. 
Použite lieku sa má dôkladne posúdiť u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene, u ktorých by mal prínos zjavne prevážiť potenciálne riziko.
Liek sa nemá používať u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov s karcinómom prostaty a ťažkou poruchou funkcie obličiek.
Liek sa má používať opatrne u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením v anamnéze.
Liek môže predlžovať QT interval (frekvencia neznáma).
Počas liečby je treba vyhnúť sa užívaniu prípravkov s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).
Liek obsahuje laktózu a sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať ZYTIGU a ihneď vyhľadajte lekára, ak si všimnete niektorý z nasledujúcich znakov:
- Svalová slabosť, zášklby svalov alebo búšenie srdca (palpitácie). Môžu to byť známky toho, ... viac >

Účinné látky

abiraterón acetát

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24