ZYTIGA 500 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVDC/PE/PVC/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1 685,99 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 710,15 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 975,84 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/23 1 110,32 € (+56,4 %) 575,67 € (-41,0 %)
09/23 710,15 € (0,0 %) 975,84 € (0,0 %)
08/23 710,15 € (0,0 %) 975,84 € (0,0 %)
07/23 710,15 € 975,84 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. URK, ONK
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/714/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1805C
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZYTIGA 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x500 mg (blis.PVDC/PE/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo, ktoré sa volá abiraterón acetát. Používa sa u dospelých mužov na liečbu rakoviny prostaty, ktorá sa šíri do ďalších častí tela. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka lieku je 1000 mg (2 tablety) v jednej dávke.

Vynechaná dávka
V prípade vynechania dávky je potrebné v liečbe pokračovať nasledujúci deň zvyčajnou dennou dávkou.

Spôsob použitia

Liek je na perorálne použitie. Tablety sa majú užívať najskôr 2 hodiny po jedle a minimálne 1 hodinu po užití tabliet sa nesmie prijímať žiadna potrava. Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa vodou.

Upozornenie

Tento liek predpisuje lekár so špecializáciou v príslušnom odbore.
Pred začiatkom terapie, ako aj každé 2 týždne počas prvých 3 mesiacov liečby a potom 1x za mesiac je potrebné merať hodnoty sérových transamináz (podrobnejšie popísané v SPC, časť 4.4).
Liek nie je určený na užívanie u žien a je kontraindikovaný u žien, ktoré sú alebo potenciálne môžu byť tehotné.
K dispozícii nie sú žiadne údaje o použití lieku v pediatrickej populácii.
U pacientov, u ktorých sa objaví počas liečby hepatotoxicita je potrebné liečbu okamžite zastaviť.
Použite lieku sa má dôkladne posúdiť u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene, u ktorých by mal prínos zjavne prevážiť potenciálne riziko.
Liek sa nemá používať u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.
U pacientov s karcinómom prostaty a ťažkou poruchou funkcie obličiek sa odporúča opatrnosť.
U pacientov, u ktorých sa vyvinie toxicita ≥ 3. stupňa, vrátane hypertenzie, hypokaliémie, opuchu a iné, nemineralokortikoidné toxicity, sa má liečba pozastaviť a má sa začať vhodná liečba.
Liek obsahuje laktózu a sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať ZYTIGU a ihneď vyhľadajte lekára, ak si všimnete niektorý z nasledujúcich znakov:
Svalová slabosť, zášklby svalov alebo búšenie srdca (palpitácie). Môžu to byť známky toho, že máte ... viac >

Účinné látky

abiraterón acetát

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24