Zytiga 250 mg tablety tbl (fľ.HDPE) 1x120 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2 973,61 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2 973,61 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/21 0,00 € (0,0 %) 2 973,61 € (0,0 %)
04/21 0,00 € (0,0 %) 2 973,61 € (0,0 %)
03/21 0,00 € (0,0 %) 2 973,61 € (-0,8 %)
02/21 0,00 € 2 996,78 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. URK, ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/714/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
10799
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZYTIGA 250 mg tablety tbl 120x250 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo, ktoré sa volá abiraterón acetát. Používa sa u dospelých mužov na liečbu rakoviny prostaty, ktorá sa šíri do ďalších častí tela. Liek zastavuje v tele tvorbu testosterónu, čo môže spomaliť rast rakoviny prostaty. Spolu s týmto liekom sa užíva aj ďalší liek, ktorý sa volá prednizón alebo prednizolón.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Liek sa obvykle užíva u dospelých v dávke 4 tablety denne (t.j. ako jednorazová dávka 1000 mg za deň), nesmie sa užívať spolu s jedlom. Liek sa má užívať najskôr 2 hodiny po jedle a minimálne 1 hodinu po užití tabliet sa nesmie prijímať žiadna potrava. Tablety sa musia prehĺtnúť vcelku a zapiť vodou. Liek sa má užívať s nízkou dávkou prednizónu alebo prednizolónu. Odporúčaná dávka prednizónu alebo prednizolónu je 10 mg denne. Pred začiatkom terapie, ako aj každé dva týždne počas prvých troch mesiacov liečby a potom raz za mesiac je potrebné merať hodnoty sérových transamináz. Tlak krvi, sérový draslík a retenciu tekutín treba monitorovať raz mesačne. V prípade, že sa vynechá denná dávka či už lieku ZYTIGA, prednizónu alebo prednizolónu, je potrebné v liečbe pokračovať nasledujúci deň zvyčajnou dennou dávkou. Ak sa u pacienta kedykoľvek počas liečby objaví závažná hepatotoxicita (ALT 20-násobok hornej hranice normy), liečbu je potrebné ukončiť a nemá sa viac obnoviť.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať ZYTIGU a ihneď vyhľadajte lekára, ak si všimnete niektorý z nasledujúcich znakov:
- Svalová slabosť, zášklby svalov alebo búšenie srdca (palpitácie). Môžu to byť známky toho, že mát ... viac >

Účinné látky

abiraterón acetát

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24