Kategorizačné údaje
Maximálna cena 49,59 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 49,59 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 49,59 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 49,59 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 49,59 € (0,0 %)
03/24 0,00 € 49,59 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zypsilan 40 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0450/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
52518
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zypsilan 40 mg cps dur 60x40 mg
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ziprasidón a patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antipsychotiká. Používa sa na liečbu:

  • schizofrénie u dospelých.
  • stredne ťažkých manických alebo zmiešaných epizód pri bipolárnej poruche u dospelých, detí a dospievajúcich vo veku 10 rokov a viac.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Pri akútnej liečbe schizofrénie a bipolárnej mánie sa odporúča dávka ziprasidónu 40 mg 2x denne. Denná dávka sa môže následne upravovať individuálne až do maximálnej dávky 80 mg 2x denne. V prípade potreby sa môže odporúčaná maximálna dávka dosiahnuť už na tretí deň liečby. Je obzvlášť dôležité neprekročiť maximálnu dávku, keďže bezpečnostný profil nad 160 mg/deň nebol potvrdený.
Pri udržiavacej liečbe schizofrénie majú pacienti dostávať najnižšiu účinnú dávku; v mnohých prípadoch môže postačovať dávka 20 mg 2x denne.

Starší pacienti:
Nižšia začiatočná dávka sa má zvážiť u pacientov vo veku od 65 rokov, ak si to vyžaduje ich klinický stav.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov s pečeňovou insuficienciou sa majú zvážiť nižšie dávky.

Deti vo veku 10-17 rokov

Bipolárna mánia:
Odporúčaná dávka pri akútnej liečbe bipolárnej mánie je jednorazová dávka 20 mg v prvý deň. Ziprasidón sa má následne podávať v dvoch jednotlivých denných dávkach a má sa titrovať počas 1-2 týždňov na cieľové rozmedzie 120-160 mg/deň pre pacientov s telesnou hmotnosťou 45 kg a viac, alebo na cieľové rozmedzie 60-80 mg/deň pre pacientov s telesnou hmotnosťou menej ako 45 kg. Následné dávkovanie má byť upravené individuálne v rozsahu 80-160 mg/deň pre pacientov s telesnou hmotnosťou 45 kg a viac alebo 40-80 mg/deň pre pacientov s telesnou hmotnosťou menej ako 45 kg.
Je obzvlášť dôležité, aby nebola prekročená od hmotnosti odvodená maximálna dávka, keďže bezpečnostný profil nad maximálnou dávkou (160 mg/deň pre deti ≥ 45 kg a 80 mg/deň pre deti < 45 kg) nebol potvrdený.

Schizofrénia:
Bezpečnosť a účinnosť ziprasidónu u pediatrických pacientov so schizofréniou nebola stanovená.

Spôsob použitia

Kapsuly sa majú prehltnúť vcelku (nesmú sa hrýzť) a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Kapsuly sa musia užiť spolu s jedlom. Je dôležité užívať liek každý deň v rovnakom čase.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek nemá používať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné. Ak je potrebné počas tehotenstva prerušiť liečbu, liek sa má vysadzovať postupne. Ženy v plodnom veku užívajúce liek majú používať vhodnú metódu antikoncepcie.
Počas liečby ženy nemajú dojčiť. Ak je liečba nevyhnutná, dojčenie sa má prerušiť (mlieko má byť odsaté a nemá byť použité na výživu dieťaťa).
Liek nie je určený pre deti mladšie ako 10 rokov.
O dĺžke liečby rozhoduje lekár.
Liek je kontraindikovaný pri známom predĺžení QT‑intervalu, vrodenom syndróme dlhého QT, nedávno prekonanom akútnom infarkte myokardu, nekompenzovanom srdcovom zlyhávaní, arytmiách liečených antiarytmikami I.A a III. triedy.
Po dlhodobej liečbe môže ziprasidón spôsobiť tardívnu dyskinézu a iné neskoré extrapyramídové syndrómy.
Pri liečbe pacientov s epileptickými záchvatmi v anamnéze sa odporúča opatrnosť.
Liek sa má používať s opatrnosťou v kombinácii s inými centrálne účinkujúcimi liečivami.
Liek môže spôsobiť ospalosť a závrat, čo môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Počas liečby je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholických nápojov.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Väčšina vedľajších účinkov je však iba prechodná. Často môže byť zložité odlíšiť príznaky vášho ochorenia od vedľajších účinkov.
PRESTAŇTE užívať Zypsilan a okamžite kontaktujte svojho lekára, ... viac >

Účinné látky

ziprasidoniumhydrogensulfát

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60