Zyllt 75 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC) 1x84 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 13,33 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,85 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,48 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 4,85 € (0,0 %) 8,48 € (0,0 %)
05/22 4,85 € (0,0 %) 8,48 € (0,0 %)
04/22 4,85 € (0,0 %) 8,48 € (0,0 %)
03/22 4,85 € 8,48 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zyllt 75 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/553/008
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80641
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zyllt 75 mg filmom obalené tablety tbl flm 84x75 mg (blis.OPA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných antiagregačné lieky. Používa sa na predchádzanie vzniku krvných zrazenín (trombus) formujúcich sa v skôrnatených cievach, t.j. procesu známemu ako aterotrombóza, ktorý môže viesť k aterotrombotickým príhodám (ako sú náhla cievna mozgová príhoda, srdcový záchvat alebo smrť).

Liek sa používa ako ochrana pred vytvorením krvných zrazenín a na zníženie rizika výskytu závažných príhod pri:

  • skôrnatení ciev (tiež známe ako ateroskleróza)
  • po prekonaní infarktu myokardu, náhlej cievnej mozgovej príhody
  • ochorení periférnych artérií
  • po výskyte silnej bolesti v hrudníku známej ako „nestabilná angína pektoris“, alebo po prekonaní infarktu myokardu (srdcový záchvat)
  • atriálnej fibrilácii, v prípade, ak sa nemôžu užívať perorálne antikoagulanciá.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti: podáva sa 1 tableta 1x denne.

Pacienti s akútnym koronárnym syndrómom
- Bez elevácie ST segmentu (nestabilná angína pektoris alebo non‑Q infarkt myokardu): liečba sa musí začať jednou nasycovacou dávkou 300 mg, potom sa pokračuje dávkou 75 mg 1x denne (v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) od 75 mg do 325 mg denne). Vzhľadom na to, že vyššie dávky ASA boli spojené s vyšším rizikom krvácania, odporúča sa, aby dávka ASA nebola vyššia ako 100 mg.
- Akútny infarkt myokardu s eleváciou ST segmentu: liek sa musí podávať ako jedna denná dávka 75 mg, pričom liečba sa začína nasycovacou dávkou 300 mg v kombinácii s ASA a s trombolytikami alebo bez nich. U pacientov starších ako 75 rokov sa musí liečba klopidogrelom začať bez nasycovacej dávky. Kombinovaná liečba sa musí začať čo najskôr po vzniku príznakov a musí pokračovať najmenej štyri týždne.

Pacienti so stredným až vysokým rizikom TIA alebo s miernou IS
Nasycovacia dávka: 300 mg, po ktorej nasleduje klopidogrel 75 mg 1x denne a ASA 75 mg - 100 mg 1x denne.
Liečba klopidogrelom a ASA sa má začať do 24 hodín od príhody a má pokračovať 21 dní s následnou jednorazovou antiagregačnou liečbou.

Pacienti s atriálnou fibriláciou
Liek sa má podávať v jednej dennej dávke 75 mg. Kyselina acetylsalicylová (75-100 mg denne) sa má iniciovať a podávať v kombinácii s klopidogrelom.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, vždy vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek je potrebné užívať každý deň v približne rovnakom čase.
Ak pacient zabudne užiť tabletu, má užiť vynechanú dávku ihneď a nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Ak však už uplynulo viac ako 12 hodín od zvyčajného času užívania, pacient má užiť nasledujúcu dávku až vo zvyčajnom čase a neužívať dvojitú dávku.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa použitie lieku neodporúča.
Nie je známe, či sa klopidogrel vylučuje do ľudského materského mlieka. Počas liečby sa nemá pokračovať v dojčení.
Deťom sa liek nesmie podávať.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene. 
Skúsenosti s liečbou pacientov so stredne ťažkým ochorením pečene, ktorí môžu mať hemoragickú diatézu sú obmedzené. 
Skúsenosti s liečbou pacientov s poruchou funkcie obličiek sú obmedzené.
Pacienti musia informovať lekára a zubára o užívaní tohto lieku pred každým plánovaným chirurgickým zákrokom alebo pred tým, ako začnú užívať nový liek.
O dĺžke liečby rozhoduje lekár.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite sa skontaktujte so svojím lekárom, ak pocítite:
horúčku, príznaky infekcie alebo extrémnej únavy. Môžu byť dôsledkom zriedkavého zníženia počtu niektorých krviniek. príznaky pečeňových pro ... viac >

Účinné látky

klopidogrel

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36