Zopitin 7,5 mg tbl flm (blis.) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,92 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,88 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,04 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,88 € (0,0 %) 1,04 € (0,0 %)
05/24 0,88 € (0,0 %) 1,04 € (0,0 %)
04/24 0,88 € (-37,6 %) 1,04 € (+103,9 %)
03/24 1,41 € 0,51 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zopitin 7,5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
57/0376/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36435
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zopitin 7,5 mg tbl flm 10x7,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo zopiklón a patrí medzi hypnotiká, ktoré ovplyvňujú centrálny nervový systém.
Liek podporuje zaspávanie a pokračovanie spánku. Sedatívny účinok lieku začína za 15-20 minút po podaní. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Dávka pre dospelých je 1/2 - 1 tableta (3,75 - 7,5 mg) bezprostredne pred spaním. 

Starší a oslabení pacienti:
Odporúča sa počiatočná dávka 1/2 tablety (3,75 mg) bezprostredne pred spaním. 

Pacienti s poškodenou funkciou pečene a/alebo obličiek alebo s respiračnou insuficienciou:
Odporúča sa počiatočná dávka 1/2 tablety (3,75 mg) bezprostredne pred spaním. 

Dávka 1 tableta (7,5 mg) sa nemá prekročiť.

Dĺžka liečby:
Liečba má trvať čo najkratšie, zvyčajne od niekoľkých dní do 2 týždňov.
Najdlhšie odporúčané kontinuálne užívanie je 4 týždne vrátane ukončovania liečby.
Predĺženie liečby alebo potreba kontinuálneho užívania sa musí starostlivo zvážiť.


Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku, bezprostredne pred spaním a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Vzťah k jedlu sa neuvádza.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva ani dojčenia. 
Liek sa neodporúča deťom alebo adolescentom mladším ako 18 rokov.
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek a u pacientomv s psychickými poruchami sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a respiračnom zlyhaní.
Podávanie lieku môže viesť k rozvoju fyzickej alebo psychickej závislosti a tolerancie.
Liek môže navodiť anterográdnu amnéziu, preto je ho treba užiť 
bezprostredne pred odchodom na lôžko.
Liek má výrazný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacient sa má vyhnúť úlohám, ktoré vyžadujú zvláštnu pozornosť aspoň 8 hodín po podaní.
Nepiť alkohol.

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (u viac ako 1 zo 100 pacientov):
horká alebo kovová chuť v ústach, sucho v ústach, únava nasledujúce ráno po podaní.
Menej časté (u menej ako 1 zo 100 pacientov): nočné mory, nepokoj, ... viac >

Účinné látky

zopiklón

Indikačná skupina

57 - Hypnotiká, sedatíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36