Zolpinox tbl flm 10 mg (blis.PVC/Al) 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,45 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,95 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,50 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/23 2,95 € (0,0 %) 2,50 € (0,0 %)
03/23 2,95 € (0,0 %) 2,50 € (0,0 %)
02/23 2,95 € (0,0 %) 2,50 € (0,0 %)
01/23 2,95 € 2,50 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zolpinox
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
57/0151/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00051
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zolpinox tbl flm 50x10 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných hypnotiká.Účinkuje na váš mozog a pomáha vám zaspať.Liek sa používa na dočasné problémy so spánkom, ktoré spôsobujú závažné ťažkosti alebo ktoré ovplyvňujú každodenný život.

To zahrňuje problémy so spánkom, ako:

  • ťažkosti so zaspávaním,
  • prebúdzanie sa uprostred noci,
  • prebúdzanie sa príliš skoro.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Odporúčaná denná dávka pre dospelých je 1 tableta (10 mg), ktorú je potrebné užiť tesne pred spaním. Najnižšia účinná denná dávka zolpidemiumtartarátu nesmie presiahnuť 10 mg. 

Starší pacienti:
U starších alebo oslabených pacientov, ktorí sú zvlášť citliví na účinky zolpidemiumtartarátu, sa odporúča denná dávka 1/2 tablety (5 mg). Táto dávka sa má zvýšiť na 1 tabletu (10 mg) len vtedy, ak klinická odpoveď nie je dostatočná a liek je dobre tolerovaný.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov s poruchou funkcie pečene, u ktorých sa liek nevylučuje tak rýchlo ako u ostatných jedincov, sa odporúča 1/2 tablety (5 mg). Táto dávka sa má zvýšiť na 1 tabletu 10 mg len vtedy, ak klinická odpoveď nie je dostatočná a liek je dobre tolerovaný.

Celková denná dávka zolpidemiumtartarátu nemá u žiadneho pacienta prekročiť 10 mg.

Dĺžka liečby:

Dĺžka liečby má byť čo najkratšia. Vo všeobecnosti má trvať niekoľko dní až 2 týždne, maximálne 4 týždne vrátane doby postupného ukončenia liečby.
V niektorých prípadoch môže byť potrebné maximálnu dobu liečby prekročiť; v takomto prípade je nutné opätovné zhodnotenie stavu pacienta.

Ukončenie liečby: 
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne.
Ukončenie liečby sa musí prispôsobiť konkrétnemu pacientovi.

Spôsob použitia 

Tableta sa užíva perorálne.
Tableta sa má zapiť tekutinou tesne pred spaním. Vzťah k jedlu sa neuvádza.
Dávku je treba užiť naraz a neužívať ďalšiu v priebehu tej istej noci.

Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

V prípade plánovaného tehotenstva sa odporúča liečbu ukončiť.
Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s nedostatočnou funkciou dýchania a u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.
Liek by mal byť používaný s veľkou opatrnosťou u pacientov s anamnézou užívania alkoholu alebo drogovou závislosťou.
Liek môže navodiť anterográdnu amnéziu. Na zníženie tohto rizika má pacient spať nepretržite 8 hodín.
Podávanie lieku  môže viesť k vývoju fyzickej a psychickej závislosti.
Liek má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.

Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže mať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Zolpinox a ihneď navštívte lekára alebo choďte do najbližšej nemocnice, ak:
Máte alergickú reakciu. Príznaky môžu zahŕňať: vyrážku, ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním, opuch pier, tváre, ... viac >

Účinné látky

zolpidémiumtartarát

Indikačná skupina

57 - Hypnotiká, sedatíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36