Kategorizačné údaje
Maximálna cena 12,93 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 11,08 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,85 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 11,08 € (0,0 %) 1,85 € (0,0 %)
07/24 11,08 € (0,0 %) 1,85 € (0,0 %)
06/24 11,08 € (0,0 %) 1,85 € (0,0 %)
05/24 11,08 € 1,85 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZOLOFT 100 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0430/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
83541
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZOLOFT 100 mg tbl flm 28x100 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu; tieto lieky sa používajú na liečbu depresie a/alebo stavov úzkosti. Liek sa môže používať na liečbu:

  • depresie a prevenciu návratu depresie (u dospelých)
  • sociálnej úzkostnej poruchy (u dospelých)
  • posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) (u dospelých)
  • panickej poruchy (u dospelých)
  • obsedantno‑kompulzívnej poruchy (OCD) (u dospelých a detí a dospievajúcich vo veku 6 ‑ 17 rokov).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Depresia 
Dospelí:
Počiatočná dávka je 50 mg 1x denne.
Dávku možno zvýšiť o 50 mg, každých 7 dní.
Maximálna dávka predstavuje 200 mg 1x denne.
Liečba pacientov má byť dostatočne dlhá, a to najmenej 6 mesiacov.

Obsedantno-kompulzívna porucha
Dospelí:
Počiatočná dávka je 50 mg 1x denne.
Dávku možno zvýšiť o 50 mg, každých 7 dní.
Maximálna dávka predstavuje 200 mg 1x denne.

Liek sa môže používať iba na liečbu detí a dospievajúcich vo veku 6 - 17 rokov s obsedantno-kompulzívnou poruchou (OCD). 

Deti a dospievajúci vo veku:
6 - 12 rokov: začiatočná dávka je 25 mg 1x denne. Po 1. týždni sa môže dávka zvýšiť na 50 mg 1x denne.
13 - 17 rokov: začiatočná dávka je 50 mg 1x denne.
Dávka lieku sa môže zvyšovať o 50 mg 1x za týždeň.
Maximálna dávka predstavuje 200 mg 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Je vhodné použiť nižšie dávky alebo predĺžiť intervaly medzi jednotlivými dávkami.

Panická porucha, PTSD (posttraumatická stresová porucha) a sociálna úzkostná porucha
Dospelí:
Liečba má začať dávkou 25 mg 1x denne.
Po 1 týždni sa odporúča zvýšiť dávku na 50 mg 1x denne.
Dávku možno zvýšiť o 50 mg, každých 7 dní.
Maximálna dávka predstavuje 200 mg 1x denne.

Dĺžka liečby:
Mala by sa udržiavať najnižšia účinná dávka. Plný účinok lieku sa prejaví až po niekoľkých týždňoch užívania. Liečba sa má pravidelne individuálne prehodnocovať.
Úpravy dávkovania sa majú robiť opatrne a individuálne u každého pacienta tak, aby sa pacienti udržiavali na najnižšej účinnej dávke. 
Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Ak sa ukončuje liečba, dávka má byť postupne redukovaná počas obdobia najmenej 1 alebo 2 týždňov.

Spôsob použitia 

Liek sa podáva 1x denne (ráno alebo večer). Tablety sa užívajú nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. (Iba tabletu v sile 50 mg je možné rozdeliť na dve rovnaké polovičky). Liek sa nemá zapíjať grapefruitovou šťavou. 

Upozornenie 

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia iba po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa za normálnych okolností nesmie používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, s výnimkou pacientov s obsedantno-kompulzívnou poruchou (OCD).
V klinických skúšaniach sa medzi deťmi a dospievajúcimi liečenými antidepresívami častejšie zaznamenali suicidálne správanie a hostilita.
U detí a dospievajúcich liečených sertralínom sa pozoroval znížený prírastok výšky a hmotnosti.
U starších pacientov sa má liek dávkovať s opatrnosťou.
Liek sa má dávkovať s opatrnosťou u pacientov s poškodenou pečeňou. Ak pacient trpí závažnou poruchou funkcie pečene, liek sa nemá používať.
U pacientov s kontrolovanou epilepsiou sa vyžaduje opatrnosť. Liek sa nemá užívať u pacientov s nekontrolovanou epilepsiou.
Ak sa pacient dostáva do manickej fázy, SSRI sa majú prestať podávať.
U pacientov s diabetom môže liečba SSRI ovplyvniť kontrolu glykémie.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Nepiť alkohol.
Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Liek môže ovplyvniť laboratórne testy na benzodiazepíny.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najčastejším vedľajším účinkom je nutkanie na vracanie. Vedľajšie účinky závisia od dávky a často vymiznú alebo sa zmiernia pri pokračovaní v liečbe.
Povedzte okamžite svojmu lekárovi:
Ak p ... viac >

Účinné látky

sertralín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 60