Zoleptil 50 mg tbl obd (blist.PVC/PVDC) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 23,69 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 23,69 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 23,69 € (0,0 %)
12/22 0,00 € (0,0 %) 23,69 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 23,69 € (0,0 %)
10/22 0,00 € 23,69 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zoleptil 50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0149/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28788
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zoleptil 50 mg tbl obd 30x50 mg (blist.PVC/PVDC)
Aplikačná forma
TBL OBD - Obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo zotepín, ktoré patrí medzi antipsychotiká. Sú to lieky, ktoré potláčajú psychotické príznaky, zmierňujú a odstraňujú halucinácie a bludy, zmätenosť a nepokoj.

Liek je určený na liečbu schizofrénie. Pomáha pri úprave zmien myslenia a vnímania, pri stavoch zmätenosti, strate kontroly nad svojím správaním. Liek pomáha pri týchto príznakoch, vyskytujúcich sa pri náhlych (akútnych) ale aj dlhotrvajúcich (chronických) formách ochorení. V prípade zlepšenia stavu liek pomáha pri predchádzaní návratu ochorenia (prevencia recidívy).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Účinná dávka sa pohybuje v rozpätí 75-300 mg denne. Ako začiatočná dávka sa odporúča 25 mg 3x denne. Dávka sa môže upraviť individuálne až do maximálnej dávky 100 mg 3x denne. Odporúča sa dávku zvyšovať vždy v intervale štyroch dní.

Starší pacienti a pacienti s poškodením funkcie obličiek a/alebo pečene:
Začiatočná dávka sa má znížiť na 25 mg 2x denne. Dávka sa upravuje postupne, na základe tolerability a účinnosti na maximálnu dávku 75 mg 2x denne.

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Ženy vo fertilnom veku majú počas liečby užívať antikoncepciu.
Liek sa môže užívať počas tehotenstva po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Liek sa nemá používať u pacientov s epilepsiou, ak prínos liečby neprevyšuje možné riziko. Výskyt epileptických záchvatov je závislý od dávky.
U pacientov liečených zotepínom bol hlásený nárast telesnej hmotnosti.
U pacientov s diabetom môže liečba ovplyvniť kontrolu glykémie.

Liek môže predĺžiť QT interval.
Menej často sa vyskytuje fotosenzitívna reakcia. Je potrebné sa vyvarovať intenzívnemu UV žiareniu (dlhodobé opaľovanie, UV lampa (horské slnko), solárium).
Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Tablety obsahujú laktózu, sacharózua glukózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené s uvedenou frekvenciou (častosťou) výskytu:
Veľmi častévedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb): infekcie, zvýšenie alebo zníženie počtu biely ... viac >

Účinné látky

zotepín

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 42